Meld verdachte situaties!

Criminele activiteiten, zoals hennepplantages en drugslabs, kunnen ernstige gevolgen hebben voor ondernemers, zoals brandgevaar, faillissement door oneerlijke concurrentie en ervaringen met geweld en intimidatie. Om Limburg veilig te houden, is het cruciaal om verdachte situaties tijdig te herkennen en direct te melden.

Bekijk de talkshow

In de talkshow 'Samen tegen ondermijning' spreekt presentator Ruud Kleinen met de tafelgasten over de beste aanpak om ondermijnende criminaliteit te bestrijden.

Lees meer

Herken jij signalen van ondermijning?

Hoe herken je signalen van ondermijnende criminaliteit zoals een malafide winkel? Bekijk de tips van de signaleringskaarten en weet waar jij op kunt letten.

Lees meer
Agenda
Er zijn (nog) geen evenementen.
Veelgestelde vragen voor ondernemers
Wat kan ik melden bij Meld Misdaad Anoniem?

Je kunt bij M. terecht met informatie over (ernstige) criminaliteit. Bijvoorbeeld over de productie of handel van drugs, geweld, financiƫle delicten, diefstal, wapen- en mensenhandel, overvallen en moord- en doodslag. Ook ontvangen we veel tips naar aanleiding van beelden in Opsporing Verzocht en regionale opsporingsprogramma's. Je kunt ook melden over fraude met verzekeringen, belasting, sociale premies of uitkeringen.

De informatie die je doorgeeft aan M. wordt niet altijd een melding. Je geeft M. zoveel mogelijk concrete feiten over een gebeurtenis of persoon. Vage of algemene beschrijvingen zijn onvoldoende.

Waarom anoniem melden?

Het is altijd het beste om rechtstreeks bij de politie te melden, maar in de praktijk zijn er vaak redenen voor mensen om dat niet te doen. Bijvoorbeeld omdat ze de dader kennen, angst hebben voor wraak of omdat ze niet met naam en toenaam in een aangifte willen. Voor die mensen is Meld Misdaad Anoniem een vangnet. M. zorgt ervoor dat de informatie wel bij de opsporing terecht komt, maar de melder buiten beeld blijft.

Wat gebeurt er met mijn melding bij Meld Misdaad Anoniem?

De medewerker van M. maakt een melding op en stuurt deze naar de politie, gemeente of opsporingsinstantie. Zij kunnen hiermee niet zomaar ergens binnenvallen of iemand aanhouden. Een anonieme melding moet eerst worden getoetst. Kloppen de gegevens in de melding en is er meer over een persoon of een adres bekend? Nader onderzoek kan nieuwe feiten opleveren. Als die feiten de anonieme melding onderbouwen dan kunnen de partners overgaan tot actie.

Een anonieme tip kan:

  • worden toegevoegd aan een onderzoek
  • aanleiding zijn tot het opstarten van een nieuw onderzoek
  • aanleiding zijn voor het heropenen van een oude zaak

Een anonieme melding is hiermee een puzzelstuk in een groter geheel en wordt onderdeel van de gebruikelijke onderzoeken van bijvoorbeeld de politie. De opsporingsinstanties zijn zelf verantwoordelijk voor wat er met de informatie wordt gedaan. Zij moeten zich daarbij houden aan bestaande wet- en regelgeving voor het doen van onderzoek.

Veelgestelde vragen voor gemeenten
Hoe kunnen we aanhaken op de campagne Horen Zien Melden?

Leuk dat je interesse hebt om aan te haken op de campagne Horen Zien Melden! Neem voor meer informatie contact op met Angelique Huynen-Coumans van Platform Veilig Ondernemen Limburg via: info@pvo-limburg.nl

Welke campagne- en promotiemiddelen zijn er?

De campagnemiddelen zijn te downloaden in de toolkit op de website.