Over Horen Zien Melden

De campagne Horen Zien Melden: samen sterker tegen ondermijning.

Ondermijning is een bedreiging voor de veiligheid en leefbaarheid van Limburg. Met de campagne Horen Zien Melden willen we Limburgse ondernemers (en burgers) bewuster maken van de gevolgen van ondermijning. We sporen iedereen aan om actiever te melden bij de politie, de gemeente of Meld Misdaad Anoniem. Door te melden, bestrijden we ondermijning en maken we Limburg veiliger. Melden heeft altijd zin!

De campagne is het resultaat van een regionale samenwerking tussen Platform Veilig Ondernemen Limburg, de Provincie Limburg, RIEC Limburg, de politie, Regiodeal Parkstad en gemeenten in Zuid- en Midden-Limburg.

Terug naar home