Ondermijnende criminaliteit heeft grote impact

Ondermijnende criminaliteit speelt overal, dus ook in Limburg. De maatschappelijke impact ervan is groot. Voor burgers maar ook voor ondernemers. Zo veroorzaken hennepplantages brandgevaar in winkelstraten, gaan eerlijke ondernemers failliet doordat malafide ondernemers geld witwassen en producten onder kostprijs verkopen, verloederen winkelstraten, neemt klandizie af en ervaren ondernemers geweld en intimidatie.

Daarom is het belangrijk om onveilige en verdachte situaties altijd te melden. Je maakt hiermee jouw eigen leef- en werkomgeving veiliger en zorgt ervoor dat het werk van ondernemers niet gehinderd wordt.

Bij Meld Misdaad Anoniem (M) kun je anoniem melden en wordt jouw melding altijd serieus opgevolgd.

Elke melding telt! Dus doe die melding en denk niet:

  • Ik moet het zeker weten voordat ik meld

  • Ik ga niet over georganiseerde misdaad

  • Anderen signaleren het wel

  • Dit weet iedereen al

  • Er gebeurt toch niets mee

  • Boeven vangen is voor de politie

Wat gebeurt er met jouw anonieme melding?

De medewerker van M. maakt een melding op en stuurt deze door naar één of meer partners. Dit zijn bijvoorbeeld de politie, de netbeheerders, de Kansspelautoriteit, de Rijksrecherche en de Koninklijke Marechaussee. Zij zullen hiermee niet zomaar ergens binnenvallen of iemand aanhouden. Een anonieme melding wordt eerst worden getoetst: Kloppen de gegevens in de melding en is er meer over een verdachte of een adres bekend?

Nader onderzoek kan nieuwe feiten opleveren. Als die feiten de anonieme melding onderbouwen dan kunnen de partners overgaan tot actie en kan jouw anonieme M.-tip:

  • worden toegevoegd aan een onderzoek
  • aanleiding zijn tot het opstarten van een nieuw onderzoek
  • aanleiding zijn voor het heropenen van een oude zaak

De instanties zijn vervolgens zelf verantwoordelijk voor wat er met de informatie wordt gedaan. Zij moeten zich daarbij houden aan bestaande wet- en regelgeving voor het doen van onderzoeken.

< Terug naar home